Views: 400

Copilot på DMJX

På DMJX har ansatte og studerende adgang til Copilot på https://copilot.microsoft.com. Dette er den Copilot vi har adgang til på DMJX (der findes mange udgaver af Copilot – eks. må denne Copilot må ikke forveksles med den, der findes til Office pakken – ”Copilot for Microsoft 365” – da vi pt. ikke har den tilgængelig på DMJX).

Nedenfor finder du en række overskrifter, der beskriver en række funktioner i den Copilot vi har adgang til på DMJX.

HUSK også, at nedenstående ikke tager stilling til, om du må bruge Copilot i forbindelse med dit arbejde/skolearbejde. Nedenstående er ”blot” en teknisk anvisning.

OBS! Inden du bruger Copilot, skal du huske at logge på med din DMJX-mail. Hvis du ikke gør det, benytter du den offentlige version, som ikke er dækket af Microsoft commercial data protection. Beskyttelsen betyder at dine data ikke gemmes eller benyttes til træning af den bagvedliggende AI model.

Indholdsfortegnelse

Hvordan tilgår jeg Copilot?

Log på i en browser:

Log på i browseren ”Microsoft Edge”

Copilot på din telefon

Hvordan bruger jeg Copilot?

Copilot via ikonet i Edge Browseren

Copilot via https://copilot.microsoft.com

Optagelse af webinar om Copilot i Microsoft Edge browseren

Hvordan tilgår jeg Copilot?

Når du skal tilgå Copilot kan du:

Log på i en browser:

 • Indtast denne adresse https://copilot.microsoft.com i adresselinjen i din browser
 • Vælg “Log på” i øverste højre hjørne
 • Vælg “Log på med arbejds- eller skolekonto”.
 • Log ind med din DMJX-mail
 • Du har nu adgang til Copilot

Du kan i øverste højre hjørne se, at der står ”Beskyttet” – hvilket betyder, at du er logget ind med din DMJX-mail. Hvis det ikke står der, er du ikke logget ind!

Log på i browseren ”Microsoft Edge”

 • Åben browseren ”Microsoft Edge”
 • Du skal nu logge på Edge browseren, hvis du ikke allerede er logge på med din DMJX-mail.
 • Klik på brugerprofil-ikonet i øverste venstre hjørne af browseren.
 • Klik herefter på “Log på for at synkroniserer data” og log på med din DMJX-mail. Din DMJX-konto knyttes nu til browseren og Copilot.
 • Klik på Copilot ikonet (øverste højre hjørne) for at aktivere Copilot.
 • Du kan se, at du er logget korrekt ind, hvis der i øverste venstre hjørne af Copilot vinduet står “Beskyttet”.

Copilot på din telefon

Du kan installere Copilot app på din telefon. Du kan søge appen frem, hvor du normalt finder apps til din telefon. Appen hedder ”Copilot” og er udgiver at Microsoft. HUSK altid at logge på med dit DMJX-ID, da du dermed er ”beskyttet”, så den ikke træner på dine data.

Tilbage til indholdsfortegnelsen – Klik her >>

Hvordan bruger jeg Copilot?

Copilot via ikonet i Edge Browseren

A) Aktivér Copilot ved at klikke på Copilot ikonet.

B) Vælg enten “Chat” eller “Meddelelse” for at begynde at bruge Copilot.

C) Her kan du indstille samtalestilen.

D) I nederste tekstfelt kan du indtaste din prompt. Du kan stille spørgsmål – også til den hjemmeside/det dokument du har åbnet Du kan også indsætte billeder/grafer, som copilot skal forholde sig til.

Copilot chat er begrænset til 30 svar.

E) Under “Meddelelse” kan du generere længere tekster.

F) Indtast hvad du ønsker copilot skal lave noget om. Giv den alle de informationer du har.

G) Vælg den ønskede stil, format og længde.

H) Vælg “Generer kladde” for at få et bud på en tekst.

Tilbage til indholdsfortegnelsen – Klik her >>

Copilot via https://copilot.microsoft.com

Hvis du bruger Copilot via https://copilot.microsoft.com kan du næsten de samme ting som via Edge Browseren. Nedenfor er en kort beskrivelse af funktioner og muligheder via hjemmesiden.

A) Husk at du skal være logget ind med dit DMJX-ID – kontroller er du er ”beskyttet”

B) Her søger du ved hjælpe af Copilot og kan chatte med den. Hvis du vælger ”Notesbog” i stedet, kan du kun lave én prompt (og lave om den hvis du vil). Til gengælde kan din prompt være 18.000 tegn lang og du kan ændre den undervejs.

C) Her vælger du din samtalestil

D) Her chatter du med Copilot

E) Her kan du lave indstillinger

Tilbage til indholdsfortegnelsen – Klik her >>

Optagelse af webinar om Copilot i Microsoft Edge browseren

I slut februar 2024 blev der afholdt et webinar ang. brug af Copilot i Microsoft Edge browseren. Du kan se webinaret herunder. Husk dog, at Copilot udvikler sig hele tiden, så nedenstående optagelser kan afspejle, hvordan man gjorde tidligere!

Videoen er inddelt i ”kapitler” – du kan navigere til kapitlerne via de tre streger i øverste højre hjørne (eller gå ind på tidspunktet markeret i parantesen).

Kapitlerne er:

 • Indledning (0:00)
 • Live i Edge Browseren (7:00)
 • Er du logget ind og har du lavet indstillinger (7:15)
 • Chat med Copilot via eksempler (9:35)
 • Se på hjemmesiden ved siden af (11:30)
 • Indlæs egen PDF (16:52)
 • Hvad kan funktionen meddelelse (18:20)
 • Lav et billede (21:03)
 • Analysér et billede (23:03)
 • Søg internt i samtaler og dokumenter (24:55)

Tilbage til indholdsfortegnelsen – Klik her >>

Views: 388

Publicere dokumenter fra DocuNote til eksternt brug

Hvis du har dokumenter fra DocuNote der skal offentliggøres/publiceres på et eksternt site – kan du følge nedenstående vejledning.

Udgangspunktet er at du har adgang til DocuNote og ved hvordan du bruger DocuNote (hvis du mangler dette – hør gerne i din afdeling om, hvordan DocuNote virker).

Nedenstående tager udgangspunkt i, at du bruger klienten (det installerede program – web version vil ikke virke).

Indholdsfortegnelse

Publicer et dokument eksternt

Find link til dit dokument

Lav en ny version af dit dokument

Fjern ekstern publicering af et dokument

Video af processen

Publicer et dokument eksternt

Udgangspunktet er, at du allerede har lagt dit dokument ind i DocuNote samt at du er tildelt rettigheder til at publicere dokumenter eksternt. Hvis du mangler rettighederne, kan du kontakte Daniel på dba@dmjx.dk

 • Find dit dokument i DocuNote
 • Højreklik på dit dokument
 • Vælg ”Publicer dokument til” -> ”dmjx.dk”
 • Klik herefter på mappen ”Public”, som ligger under ”Ftp”
 • Klik på ”Publicer til den valgte mappe” i bunden af vinduet
 • Dokumentet er nu publiceret – og du skal nu finde linket til dokumentet. (Hvis dokumentet er et Word/Excel/PowerPoint dokument, bliver det automatisk konverteret til et PDF-dokument.)

Find link til dit dokument

 • Find dokumentet i DocuNote
 • Højreklik på dit dokument og vælg ”Egenskaber”
 • Find dokumentnummer – det findes i øverste højre hjørne af filens egenskaber.
 • Du har nu dokumentets nummer. Dette skal du sætte ind til slut i nedenstående adresse:
  • https://dmjx.nu/public/dokument_nr.pdf
   • Husk at slutte at med at skrive ”.pdf” i adressen, hvis det er et dokument, der bliver konverteret.
   • Husk også at eks. vil en ”.mp3-fil” eller en ”.Zip-fil” blive ved med at have samme ”efternavn” til slut – dermed ikke ”.pdf”.
  • Du har nu et link/adresse, du kan bruge på en hjemmeside. HUSK at der er forskel på store og små bogstaver.

Lav en ny version af dit dokument

 • Find dit originale dokument i DocuNote og upload en ny version på helt samme måde, som du normalt gør i DocuNote. Når du uploader en ny version, vil DocuNote høre dig, om du vil erstatte den nye version. Hvis du gøre det, pulicerer du også den nye vil.

For at få den nye version af filen publiceret gør du som nedenfor (hvis du ikke allerede har gjort det, da du uploadede en ny version):

 • Højreklik på dokumentet og vælg ”Publicer igen til.” -> ”dmjx.dk”
 • Du har nu en ny version af dokumentet i DocuNote. Det oprindelige link virker stadig, og vil hermed vise din nye version af dokumentet. Test dog lige linket for at være helt sikker.

Fjern ekstern publicering af et dokument

 • Find dit dokument i DocuNote
 • Højreklik på dit dokument
 • Vælg ”Fjern publiceret dokument fra” -> ”dmjx.dk (public)”
 • Dit dokument har nu fået fjernet muligheden for at kunne ses via det eksterne link. Hvis filen igen skal være tilgængelig eksternt, laves en helt ny publicering.

Video af processen

Nedenfor vises en video af alle ovenstående punkter (upload, publicer, ny version, publicer, fjern publicering).

Views: 123

Canva.com

På DMJX har vi i februar 2024 købt adgang til Canva.com. Hvis du som ansat eller studerende har brug for at tilgå systemet, skal du følge nedenstående vejledning til at logge på med – da du ellers ikke vil komme ind under licensen for DMJX. Du logger på på følgende måde:

Hvis har logget ind én gang – kan du bruge linket herefter – ellers brug nedenstående. Direkte link – Klik her >>

 1. Gå til Canva.com
 2. I øverste højre hjørne klikke på: “Log på”
 3. Vælg herefter: “Log på med e-mail”
 4. Skriv ind DMJX-email adresse og vælg “Forsæt”
 5. Klik på knappen “Log på med SSO”
 6. Du ledes nu til vores SSO login side, hvorfra du skriver dit DMJX-brugernavn og kode, og vælger at logge på
 7. Du er nu logget ind på Canva.com – med DMJX licens.
  1. HVIS du ikke bliver logget ind, vælg da igen “Log på med Email” – og herefter tryk på knappen “Log på med kode i stedet”. Herefter vil der komme en kode til din mailadresse. Den bruger du til at logge på med.
  2. Du kan blive bedt om at tilmelde dig et “team” – de skal du også godkende.

Hvis du vil se hvordan ovenstående gøres, kan du se nedenstående video.

Views: 736

Trådløs deling til CleverTouch skærme

Denne vejledning retter sig mod alle brugere af touchskærme i kursus- og undervisningslokaler.

Her kan du se, hvordan du tilslutter din computer/telefon trådløst. For at kunne det, skal du have programmet Clevershare

Indholdsfortegnelse

Installér Clevershare på din computer

Installér Clevershare på din telefon

Trådløs tilslutning

Installér Clevershare på din computer

Installér Clevershare på din telefon

 • På din enheds app-store søger du på:
  • Google Play Store: Clevershare Pro
  • Apple Appstore: Clevershare 2
 • Installerer appen på din telefon.
 • Åbn appen når den er installeret.
 • Tryk på indstillingsikonet i øverste venstre hjørne.
 • Under menuen indstillinger slår du “Advanced Code” mode til.
 • Din Clevershare app er nu klar til at forbinde til touchskærmen.

Trådløs tilslutning

Når du har etableret forbindelse til Clevershare-appen og deler din skærm, vil appen fortsætte med at dele din skærm, så længe der er Wi-Fi-dækning, selv efter at du har forladt lokalet.
Derfor opfordres du til at afbryde forbindelsen til Clevershare-appen, når du forlader klasseværelset eller er færdig med at dele din skærm.

For at nedenstående virker, skal du være på det trådløse netværk kaldet ”DMJX”

 • Du skal være på det trådløse netværk kaldet DMJX – ellers virker det ikke!
 • Tænd touchskærmen
 • Start programmet “Clevershare” på din computer.
  • Har du ikke Clevershare på din computer, kan du installere det ved at følge vejledningen i toppen af denne side.
 • Tjek at Clevershare viser ni streger til koden.
  • Har du kun seks streger, skal du ændre til “Advanced code mode”.
  • Det gør du under “Settings”.
  • Eller direkte fra forsiden – alt efter hvilken version af Clevershare du benytter.
 • Vælg dele-ikonet på touchskærmen, for at få vist den aktuelle kode til skærmen.
 • Indtast koden i Clevershare.
 • Vælg “Start mirroring”
 • Vælg det indhold, du vil vise fra din computer.
 • Vælg “Mirror”.

PS: Du kan se indholdet fra touchskærmen på din egen computer. Det kan være en god ide, hvis du har svært ved at se, hvad der foregår på skærmen – fx hvis du sidder langt fra skærmen, eller der er generende lys-refleksioner.

Du gør som ovenfor – men vælger ”Desktop Syncronazation” – frem for ”Start mirroring”

HUSK at du kan se mere om Clevertouch via en række videovejledninger – Klik her>>

Views: 421

På DMJX har vi adgang til LinkedIn Learning. En platform, hvor du kan få guides til en række forskellige programmer.

Hvis du ønsker at tilgå LinkedIn Learning, gør du som følger.

 1. Log på vores læringsportal på Itslearning.dmjx.dk
 2. På forsiden (DMJX Dashboard) finde du i højre side og i bunden (under DMJX links -> Eksterne ressourcer) – linket til LinkedIn Learning – klik på det >>.
 3. Du ledes nu til LinkedIn Learning login.
 4. Skrive din DMJX-mailadresse og klik på ”Forsæt”
 5. Klik på knappen ”Forsæt til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole”
 6. Du er nu logger ind i LinkedIn Learning.

PS: Du kan stille sproget i LinkedIn Learning i øverste højre hjørne. Brug knappen med en globus – lige ved siden af DMJX logo.

Views: 375

At DMJX we have access to LinkedIn Learning. A platform where you can get guides for a number of different software programs.

If you want to access LinkedIn Learning, do as follows.

 1. Log on to our learning platform at Itslearning.dmjx.dk
 2. On the front page (DMJX Dashboard) you will find a link on the right side and at the bottom (under DMJX links -> External resources) – click on the link >>
 3. You are now directed to the LinkedIn Learning login.
 4. Write your DMJX email address and click on “Continue”/”Forsæt”
 5. Click on the button “Forsæt til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole”
 6. You are now logged into LinkedIn Learning.

You can set the language in LinkedIn Learning in the upper right corner. Use the button with a globe – right next to the DMJX logo.

Views: 9727

Den digitale Opslagstavle

På DMJX har vi en mailliste kaldet Den Digitale Opslagstavle. Der findes en liste for henholdsvis København og Aarhus. Man kan frit tilmelde sig begge, hvis man ønsker.

Den Digitale Opslagstavle er en mailliste, hvor du kan modtage mail om studiejobs, begivenheder osv.. Det er  eksterne firmaer/medier, som kan få sendt ud via denne liste. Det er DMJX’s information, som styrer listen – og dermed, hvad der sendes ud via listen.

Og husk – det er helt op til dig selv, om du vil meldes på denne maillliste.

Indholdsfortegnelse

Tilmeld dig listen

Frameld dig listen

For dig som vil sende ud fra listen

Vil du dele et opslag med studerende på DMJX?

Sådan deler du et opslag med studerende på DMJX

Hvilke studerende kan mit opslag nå ud til?

English: Post a notice to DMJX students

Tilmeld dig listen

Du tilmelder dig en af de to listen, via nedenstående link. Og husk – du kan kun tilmelde dig via din DMJX-mail:

Når du er tilmeldt, vil du modtage en mail med bekræftelse om, at du er tilmeldt listen.Herefter vil du automatisk modtage mails i din personlige indbakke, når der kommer nyt til listen.

Frameld dig listen

Du framelder dig en liste, ved at gå ind i din Web Outlook på https://outlook.office.com

(1) Klik på den gruppe du vil frameldes

(2) Klik på de tre prikke

(3) Vælg Settings

(4) Klik på Leave Group

(5)Bekræft at du vil frameldes

Du er nu frameldt gruppen

For dig som vil sende ud fra listen

Vil du dele et opslag med studerende på DMJX?

På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) får vi mange henvendelser fra personer og organisationer, der gerne vil dele relevante studiejobs, praktikstillinger, muligheder for frivilligt arbejde, begivenheder mm. med vores studerende.

Vi har derfor en digital opslagstavle, som de studerende aktivt kan tilmelde sig, hvis de gerne vil modtage disse tilbud.

Den Digitale Opslagstavle er for alle DMJX-studerende på tværs af vores bachelor-, kandidat- og internationale uddannelsesforløb. Der er en separat mailliste for hver af vores to campusser i hhv. Aarhus og København.

Sådan deler du et opslag med studerende på DMJX

Send en mail med dit færdige opslag som ren tekst til info@dmjx.dk. Så sørger vi for at sende opslaget ud på Den Digitale Opslagstavle til de studerende. Vi forbeholder os retten til ikke at udsende opslag, som ikke er relevante for vores studerende.

Husk at oplyse dit navn, telefonnummer og/eller mailadresse samt en dato for svarfristen på din henvendelse. Hvis du søger studerende til arbejdsopgaver, så marker tydeligt i dit opslag, om arbejdet er lønnet eller ulønnet. Skriv også tydeligt, om dit opslag er til studerende på DMJX i Aarhus eller i København.

Vi har ikke mulighed for at dele grafik og billeder i opslagene, så send dit opslag som en mail med ren tekst.

Følg de fem gode råd herunder, hvis du vil øge sandsynligheden for, at dit opslag bliver læst af de studerende:

 1. Lav et godt emnefelt, som tydeligt forklarer, hvad opslaget drejer sig om.
 2. Skriv tydeligt, hvilke studerende dit tilbud henvender sig til – fx hvis det er til studerende fra specifikke uddannelser, eller om det er særligt til studerende i Aarhus eller København.
 3. Undgå at vedhæfte filer, som ikke bliver åbnet. Skriv i stedet opslaget direkte ind i mailteksten.
 4. Husk at skrive dine kontaktoplysninger.
 5. Marker tydeligt, om opgaven er lønnet eller ulønnet.

Hvilke studerende kan mit opslag nå ud til?

Opslag på Den Digitale Opslagstavle når ud til studerende, der aktivt har tilmeldt sig maillisten med ønske om at modtage relevante henvendelser udefra. Alle, der er tilmeldt en uddannelse på DMJX, har mulighed for at tilmelde sig de to maillister. Den Digitale Opslagstavle er delt op i to maillister: Én for studerende på DMJX i Aarhus og én for studerende på DMJX i København.

På maillisten for DMJX Aarhus drejer sig fx om studerende fra disse uddannelsesforløb:

 • Professionsbachelor i Journalistik
 • Professionsbachelor i Kommunikation
 • Professionsbachelor i Fotojournalistik
 • Kandidatuddannelse i Journalistik (Cand.public.)
 • Kandidat i International Journalistik (Mundus)
 • Bachelortilvalg i journalistisk formidling
 • Profilfag i journalistisk formidling for kandidatstuderende
 • Internationale udvekslingsstuderende på tværs af alle uddannelsesforløb

På maillisten for DMJX København drejer sig fx om studerende fra disse uddannelsesforløb:

 • Professionsbachelor i Kommunikation
 • Professionsbachelor i Medieproduktion og Ledelse
 • Professionsbachelor i Tv- og Medietilrettelæggelse
 • Professionsbachelor i Visuel Kommunikation og disse fem studieretninger: Coded Design, Fotografisk Kommunikation, Grafisk Design, Interaktivt Design og Kreativ Kommunikation
 • Diplom i journalistik (Fagjournalist)
 • Internationale udvekslingsstuderende på tværs af alle uddannelsesforløb

English: Post a notice to DMJX students

We can offer to post a notice on the students’ digital notice board. The Digital Notice Board is for all DMJX students across our bachelor’s, master’s and international education programmes. There is a separate mailing list for each of our two campuses in Aarhus and Copenhagen.

Please email your finished post to info@dmjx.dk after which we will share the notice with the students. Please do not send large photos or attachments with your email but keep it in plain text.

Remember to state your name, telephone number and/or e-mail address and a date for the response deadline to your inquiry on your post. If it is a student job post, please state whether the job is paid or unpaid.

Views: 9405

VPN-connection at DMJX

VPN or Virtual Private Network is the term for a technique used to create a connection to systems and services that would otherwise only be available if you were on one of DMJX’s campuses. The purpose of the VPN is therefore to make it possible and secure to access systems and services even if you are outside DMJX’s addresses and the wireless network.

!!

A prerequisite for being able to log on to the VPN is that you have installed two-factor authentication. See the instructions – Click here >>

!!

Table of Contents

VPN – Mac

Uninstall the “old client”.

Installing the Cisco Secure client – Written guidance

Installation of Cisco Secure client – Video guide

Connect to VPN – Written instructions.

Connect to VPN – Video tutorial

VPN on a Windows PC

Installation of “Cisco Secure client” – Written instructions

Installation of “Cisco Secure client” – Video guide

Connect to VPN – Written instructions.

Connect to VPN – Video tutorial.

VPN – Mac

There is a new VPN connection at DMJX, so if you have a computer that the school does NOT manage AND you have installed the “old” VPN, then the old client must be uninstalled.

If you do NOT have the old client on your mac, you can proceed directly to “Installing the Cisco Secure client” – otherwise you must first uninstall the old client.

Uninstall the “old client”.

 • Open “Apps” – You can find that from within your Finder.
 • Then find the folder “Cisco” and then the program “Uninstall AnyConnect”
 • Double-click on “Uninstall AnyConnect” and then uninstall the program.

Once the program is uninstalled, we need the new version on your computer.

Installing the Cisco Secure client – Written guidance

Your Mac must be at least version 11.x (Big Sur). You can see which version your Mac has by clicking on the “apple” in the top left corner and then “About”

 • Go to vpn.dmjx.dk
 • In the dropdown menu you select ”06 – DMJX – Studerende”
 • Then log in with your DMJX email (if you are outside the school’s network, you will be asked for two-factor authentication)
 • Choose to download the file
 • Open the file you downloaded.
 • Double click on “Cisco-secure-client….”
 • Follow the instructions in the installer.
 • When the package is almost installed, you will get a warning that a system extension is blocked.
 • Select “Open System Settings”
  • From here it may look a little different – depending on how up to date your mac is – the below is from mac version 13.xxx (Ventura))

 • Click on “Allow”/”Tillad” (for older operating systems for Mac, you must first click on the padlock and unlock the computer – then click on “Allow”/”Tillad”)

 • You must then approve with your code (unless you have had to unlock via the padlock before).
 • Now the window below will appear – select “Allow”/”Tillad”

 • You can now close the remaining windows and VPN connection is installed on your computer.

Installation of Cisco Secure client – Video guide

 

Connect to VPN – Written instructions.

 1. Open the “Cisco Secure Client” program.
 2. If this is the first time you are connecting, write this in the “white field”: vpn.dmjx.dk/stud
 3. Select “Connect”
 4. Log in with your DMJX email.
 5. Confirm login with two-factor authentication.
 6. You are now logged in to the VPN.
 7. When you have finished using the VPN connection, you should log out of the VPN. You do this by clicking on the VPN icon and selecting “Disconnect”.

Remember – it is only necessary to use a VPN connection when you are not on campus – and only for the services that are “behind our VPN” – e.g., the library’s services.

Connect to VPN – Video tutorial

 

VPN on a Windows PC

Installation of “Cisco Secure client” – Written instructions

 • Go to vpn.dmjx.dk
 • Select the group “06 DMJX Students” via the dropdown menu
 • Log in with your DMJX email and password (if you are not on the school’s network, you will be asked for two-factor authentication)
 • Select the “Download for Windows” button – the program is now downloaded.
 • Double-click your downloaded file to install the program.
 • Follow the installation instructions
 • Finish by clicking Finish – the VPN connection is now installed.

Installation of “Cisco Secure client” – Video guide

Connect to VPN – Written instructions.

 • Open the “Cisco Secure Client” program.
 • If this is the first time you are connecting, write this in the “white field”: vpn.dmjx.dk/stud
 • Select “Connect”
 • Log in with your DMJX email.
 • Verify login with two-factor authentication.
 • You are now logged in to the VPN.
 • When you have finished using the VPN connection, you should log out of the VPN. You do this by clicking on the VPN icon and selecting “Disconnect”.

Connect to VPN – Video tutorial.

Views: 13632

VPN-forbindelse på DMJX

VPN eller Virtual Private Network er betegnelsen for en teknik, som anvendes til at skabe forbindelse til systemer og services, som ellers kun ville være tilgængelige, hvis du var på et af DMJX’s campus. Formålet med VPN er derfor at gøre det muligt og sikkert at få adgang til systemer og services selvom du sidder uden for DMJX’s adresser og det trådløse netværk.

!!

En forudsætning for at kunne logge på VPN er at du har installeret to- faktor- godkendelse. Se vejledningen – Klik her >>

!!

Indholdsfortegnelse

VPN på en Mac

Afinstallation af ”Den gamle client”

Installation af Cisco Secure client – Skriftlig vejledning

Installation af Cisco Secure client – Video vejledning

Opret forbindelse til VPN – Skriftlig vejledning

Opret forbindelse til VPN – Video vejledning

VPN på en Windows PC

Afinstallation af ”Den gamle client”

Installation af Cisco Secure client – Skriftlig vejledning

Installation af Cisco Secure client – Video vejledning

Opret forbindelse til VPN – Skriftlig vejledning

Opret forbindelse til VPN – Video vejledning

VPN på en Mac

Der er kommet ny VPN-forbindelse på DMJX, så hvis du har en computer, som skolen IKKE administrerer OG du har installeret den ”gamle” VPN, så skal den gamle klient afinstalleres. Hvis du IKKE har den gamle klient på din mac, kan du gå direkte videre til ”Installation af Cisco Secure client” – ellers skal du først afinstallere den gamle client.

Afinstallation af ”Den gamle client”

 1. Gå ind i ”Apps”. Det finder du inde fra din Finder
 2. Find herefter mappen ”Cisco” og herefter programmet ”Uninstall AnyConnect”.
 3. Dobbeltklik på ”Uninstall AnyConnect” og afinstaller dermed programmet.

Når programmet af afinstalleret, skal vi have den nye version på din computer.

Installation af Cisco Secure client – Skriftlig vejledning

Din Mac skal mindst være i version 11.x (Big Sur). Du kan se hvilken verison din mac har ved at klikke på “æblet” i øverste venstre hjørne og herefter “Om”

 • Gå ind på vpn.dmjx.dk
 • I dropdown menuen vælger du:
  • Studerende: ”06 – DMJX – Studerende”
  • Underviser: ”05 – DMJX – Undervisning”
  • Administrativ medarbejder: ”04 – DMJX – Administration”
  • Ekstern underviser: ”06 – DMJX – Studerende”
 • Log herefter ind med din DMJX mail (hvis du sidder uden for skolens netværk bliver du bedt om to-faktorgodkendelse)
 • Vælg at download filen
 • Åben den fil du har hentet ved at dobbeltklikke på den
 • Dobbeltklik på ”Cisco-secure-client….”
 • Følg vejledningen i installationsprogrammet
 • Når pakken næsten er installeret, vil du få en advarsel om at en systemudvidelse er blokeret.
 • Vælg ”Open System Settings”
  • Herfra kan det se lidt forskelligt ud – alt efter hvor opdateret din mac er – nedenstående er fra mac version 13.xxx (Ventura))

 • Klik på ”Allow” (for ældre styresystemer til Mac, skal man først klikke på hængelåsen og låse computeren op – hvorefter man klikker på ”Allow”/”Tillad”)

 • Herefter skal du godkende med din kode (med mindre du har skulle låse op via hængelåsen tidligere).
 • Nu kommer nedenstående vindue op – vælg ”Tillad”

 • Du kan nu lukke de resterende vinduer og VPN-forbindelse er installeret på din computer.

Installation af Cisco Secure client – Video vejledning

Nedenstående video viser installation på en mac med styresystemet Mojave.

Opret forbindelse til VPN – Skriftlig vejledning

 1. Åben programmet ”Cisco Secure Client”
 2. Hvis det er første gang du kobler op, skriv da dette i det ”hvide felt”:
  1. Studerende: vpn.dmjx.dk/stud
  2. Underviser: vpn.dmjx.dk/und
  3. Administrativ medarbejder: vpn.dmjx.dk/adm
  4. Ekstern underviser: vpn.dmjx.dk/stud
 3. Vælg ”Connect”
 4. Log på med din DMJX mail
 5. Bekræft login med to-faktorgodkendelse.
 6. Du er nu logget på VPN
 7. Når du er færdig med at bruge VPN forbindelsen, bør du logge af VPN. Det gør du ved at klikke på VPN ikonet og vælge ”Disconnect”

Husk – det er kun nødvendigt at bruge VPN forbindelse, når du ikke er på campus – og kun til de services, der ligger ”bag vores VPN” – eks. bibliotekets services.

Opret forbindelse til VPN – Video vejledning

Nedenstående video viser brug af VPN på en mac med styresystemet Mojave.

VPN på en Windows PC

Afinstallation af ”Den gamle client”

 • Åben kontrolpanelet og find “Programmer”
 • Vælg “Fjern et program”
 • Vælg “Cisco Anyconnect” og vælg af fjerne det/afinstallere det.

Installation af Cisco Secure client – Skriftlig vejledning

 • Gå ind på vpn.dmjx.dk
 • I dropdown menuen vælger du:
  • Studerende: ”06 – DMJX – Studerende”
  • Underviser: ”05 – DMJX – Undervisning”
  • Administrativ medarbejder: ”04 – DMJX – Administration”
  • Ekstern underviser: ”06 – DMJX – Studerende”
 • Log ind med din DMJX mail og kode (hvis du ikke er på skolens netværk, vil du blive bedt om to-faktorgodkendelse)
 • Vælg knappen “Download for Windows” – programmet downloades nu.
 • Dobbeltklik på din downloadede fil for at installere programmet.
 • Følg installationsvejledningen
 • Slut af med at klikke på Finish – VPN forbindelsen er nu installeret

Installation af Cisco Secure client – Video vejledning

Opret forbindelse til VPN – Skriftlig vejledning

 1. Åben programmet ”Cisco Secure Client”
 2. Hvis det er første gang du kobler op, skriv da dette i det ”hvide felt”:
  1. Studerende: vpn.dmjx.dk/stud
  2. Underviser: vpn.dmjx.dk/und
  3. Administrativ medarbejder: vpn.dmjx.dk/adm
  4. Ekstern underviser: vpn.dmjx.dk/stud
 3. Vælg ”Connect”
 4. Log på med din DMJX mail
 5. Bekræft login med to-faktorgodkendelse.
 6. Du er nu logget på VPN
 7. Når du er færdig med at bruge VPN forbindelsen, bør du logge af VPN. Det gør du ved at klikke på VPN ikonet og vælge ”Disconnect”

Husk – det er kun nødvendigt at bruge VPN forbindelse, når du ikke er på campus – og kun til de services, der ligger ”bag vores VPN” – eks. bibliotekets services.

Opret forbindelse til VPN – Video vejledning

Views: 4595

Multi-factor authentication (MFA) / Two-Factor Authentication on DMJX

This guide is for at everyone at DMJX and describes how to set up two-factor authentication (Multi-Factor Authentication – MFA) on your login.

Table of Contents

Video – Installation and setup of two-factor authentication (Microsoft Authenticator)

Written instructions – Installation and setup of two-factor authentication with Microsoft Authenticator

Using Microsoft Authenticator

Add an account to Microsoft Authenticator

Delete a Microsoft Authenticator account on your phone

Video – Installation and setup of two-factor authentication (Microsoft Authenticator)

Not produced yet. Coming later.

Written instructions – Installation and setup of two-factor authentication with Microsoft Authenticator

Note that setting up two-factor authentication requires that you use both your computer and mobile phone. Every time you must switch from computer to mobile or vice versa, it will be in the instructions.

You will now need to use your computer.

 • Start by opening the webpage https://aka.ms/mfasetup from your computer and log in with your DMJX email and password (you may be prompted to type/select your DMJX email several times).

 • Select your account/write your email address and type your password.
 • Select Next.
 • More information is required now – Select “Next”

 • You will now see the window below on your computer.

You must now use your phone.

 • On the mobile phone, you must download “Microsoft Authenticator” if you do not already have the app (Note that there are several apps that appear when you search for Microsoft Authenticator. The correct app is called Microsoft Authenticator an has the icon below)

You can find the direct link to Microsoft Authenticator in the Apple App Store here
You can find the direct link to Microsoft Authenticator in Google Play here

The QR code below is for Apple Store

 • When you have installed the app – open it, approve the conditions for the app, and DO NOT click any more currently.
 • You should have the image below on your phone.

 

You will now need to use your computer.

Your computer should have the image below.

 • Select “Next” on the computer.

 • Select “Next” again to set up your account – af selecting “Next” it will look like the image below.

You must now use your phone.

 • Press the button “Scan a QR code”.

 • With the phone’s camera, scan the QR code on your computer’s screen (allow the “Authenticator” to access the Camera).
 • Allow the app to send you notifications if you want to receive a notification every time you need to approve login to a Microsoft 365 solution.

 • Your phone will now add your DMJX email to Microsoft Authenticator.

 You will now need to use your computer.

 • Now click on “Next” on the screen as the image below.

 • You now have to try the two-factor authentication for the first time. You will see the image below and your phone will ask if you want to approve the login.

You must now use your phone.

 • Press “Approve” in the app on your mobile phone.

You will now need to use your computer.

You will see the image below on your computer.

 • Microsoft Authenticator is now set up. Your approval on the phone means that you approve on the phone that you can log on to the account on the computer – via a “two-factor authentication”.

 

 • You must now associate your mobile phone number with Microsoft Authenticator on the computer.
 • Therefore, click “Next” on your computer – where the image should look like the one below.

 • Press Next
 • You will now get the image below.

 • In the above, select the correct country code for your Mobile phone number and fill in the desired mobile phone number.
 • Tick ​​”Send me a code by SMS”.
 • Click on “Next”

You must now use your phone.

 • Microsoft Authenticator now sends an SMS with a code. Find the code on your phone.

You will now need to use your computer.

 • Enter the code from the SMS on your computer – just like in the image below.

 • Once the code has been entered, select “Next”

 • Two-factor authentication is then configured, and you can click “Next”
 • You will then receive the confirmation as in the image below, and you can end the setup process by clicking “Done”.

 • You are now directed to a page at Microsoft where you can view your security information. You can close this window.

Using Microsoft Authenticator

If you are not on the school network, you will be asked to validate/authenticate on the mobile phone to access Microsoft 365/mail.

If, on the other hand, you are on the school’s network, you will not have to validate yourself/authenticate on the mobile phone – you can use your password instead.

However, there may be different scenarios in relation to when you must validate/authorize on your mobile phone, depending on whether the Microsoft 365 program/app you want to access allows you to postpone the next validation by 14 days on the individual unit.

 

The example below shows how Outlook on the computer asks you to approve your logon request.

If you get the image below when you try to log into e.g., Outlook, you must take your mobile phone and do as follows (Before you pick up your phone, you may want to put a tick in “Don’t ask me again before 14 days”/”Don’t show this again” on the computer if you want to postpone the next validation by 14 days/ Don’t show this again):

 • Open Microsoft Authenticator on your mobile phone.
 • Approve in the app

 • You will now be logged into the app on your computer.

Add an account to Microsoft Authenticator

If you already have Microsoft Authenticator installed, you can add your DMJX account to Microsoft Authenticator. You can do this in the following way:

You must be on the phone now:

 1. Open and login into your Microsoft Authenticator
 2. Click on the plus-sign in the upper right corner.
 3. Select “Work- or school account”.
 4. A few options will then open – choose none of them now but continue on the computer. At some point you will be asked to use the phone again, and here you can press “Scan QR code” on your phone. It is important that when you have to scan a QR code in connection with setting up Multifactor authentication, that it is done from within the Microsoft Authenticator app.

You should be on your computer now:

 1. Open this link: https://aka.ms/mfasetup (it opens to install two-factor authentication at Microsoft)
 2. Login with your DMJX username and code
 3. You will now be guided through the process of setting up Multifactor authentication on your DMJX account. You can follow the instructions on your computer. If you need help, you can also follow the instructions we have made at DMJX – see it here >>

Delete a Microsoft Authenticator account on your phone

If you need to delete your DMJX account from Microsoft Authenticator, you can see how here.

 1. Open and login into your Microsoft Authenticator
 2. Select the account from DMJX – it is probably called “Danmarks Medie- og journalist…” and shows your email address.
 3. When you are in your account, you will see a gear in the upper right corner. Press it.
 4. Select “Remove account”
 5. Confirm that you want to delete the account.
 6. Your account from DMJX has now been removed from your phone.